Kredyty studenckie 2016 – zmiany

Kredyt studencki to niewątpliwie szansa dla wielu młodych osób na podjęcie nauki w szkołach wyższych i studiach doktoranckich. Niskooprocentowane kredyty wypłacane w transzach przeznaczane są na różne potrzeby. Najczęściej czynsze i materiały dydaktyczne. Od tego roku uległy zmianie niektóre przepisy i możliwość składania wniosku o przyznanie kredytu maja tez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Także kwota miesięczne wypłaty wzrosłą i obecnie może w nowym roku akademickim wynieść nawet 1000 zł.

Wnioski można już składać, od 15 sierpnia do 31 października 2016 roku. Prawo do kredytu mają studenci i doktoranci wymienieni w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Muszą to być osoby cywilne, a warunkiem przyznania kredytu jest rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 lat. Obecnie o kredyt wnioskować mogą również kandydaci na studentów, z tym że przed podpisaniem umowy muszą uzyskać statut studenta i przedłożyć w banku odpowiednie zaświadczenie. Na dzień dzisiejszy wnioski przyjmują banki: PKO BP SA, PEKAO SA, BPS SA i SGB-Bank SA, z jednostkami zrzeszonymi.

Limit dochodowy

Do niedawna limit taki podawany był po zamknięciu okienka przyjmowania wniosków. Obecnie już dziś wiadomo, że jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2,5 tysiąca zł to mamy szansę na uzyskanie najtańszego kredytu z atrakcyjnymi warunkami spłaty w tym roku.

Wysokość rat wypłacanego kredytu

Rok akademicki 2016/2017 to następujące wysokości rat wypłacanych studentom:
– rata podstawowa to 600 zł
– rata podwyższona to 800 zł do 1000 zł
– rata obniżona to 400 zł.

We wniosku należy wskazać ratę, o jaką się ubiegamy

Zanim podpisana zostanie umowa, dla określonej wysokości raty bank oceni zabezpieczenie spłaty kredytu. Jeśli nie uzyskamy zgody na daną ratę bank może zaproponować mniejszą, a ostatecznie do 30 listopada 2016 roku będzie można wnioskować o kredyt w innym banku z listy.

Czy warto?

Kredyt studencki jest najbardziej opłacalna inwestycja na przyszłość. Dzięki pozyskiwanym środkom możliwe jest kontynuowanie nauki dla osób mniej zamożnych, a także fakt, że spłata nastąpi dopiero po zakończeniu nauki (po upływie 2 lat od momentu ukończenia studiów), na atrakcyjnych warunkach i z niskim oprocentowaniem (obecnie 1,75%) powoduje, że studenci chętnie wspomagają się takim kredytem.

Ponadto dla grona najlepszych na roku absolwentów możliwe jest umorzenie części kredytu – na wniosek. W przypadku trudnej sytuacji udokumentowanej odpowiednio też i inni mogą wnosić o umorzenie. Oczywiście banki umożliwiają również zawieszenie spłaty, zmniejszenie raty miesięcznej.

Kredyty studenckie są bardzo ciekawą opcją dla studentów z mniej zamożnych rodzin. Pozwalają nie tylko kontynuować naukę, ale umożliwiają pokrycie większości kosztów związanych z codziennym życiem studenta. Fakt, że spłata następuje po ukończeniu nauki, niskie odsetki i zmiany od bieżącego roku dają taką możliwość wielu młodym osobom na wykorzystanie wypłat od pierwszego roku nauki. Motywuje do doskonalenia, by osiągać jak największe sukcesy naukowe. Taki był zamysł ustawodawcy. Oby tak dalej.

Poniższe zestawienia mogą Cię zainteresować:
najtańsze kredyty gotówkowe kalkulator grudzień 2022
nowe chwilówki online kalkulator grudzień 2022
pozabankowe pożyczki ratalne porównanie grudzień 2022