Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Do jego ustawowych zadań należy przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji i danych gospodarczych. Odbywa się to za pośrednictwem Internetu, co sprawia, że Krajowy Rejestr Długów jest zawsze dostępny. Krajowy Rejestr Długów jest certyfikowany według wymagań normy ISO 9001:2008, jak również normy ISO/IEC 27001:2013. Przestrzeganie obowiązków związanych z certyfikacją jest regularnie kontrolowane przez BSI Management sp. z o.o. akredytowany przez ANSI-ASQ National Accreditation BOARD.

Internauci interesujący się ofertą KRD najczęściej pytają o:
– ochrona płynności finansowej i monitorowanie kondycji finansowej konkurencji
– koszty dopisywania dłużników do KRD

Krajowy Rejestr Długów oferta luty 2019: